Výstružník nástrčný

Posted on Posted inZboží

Je to upínaný víceřezný kovonástroj, sloužící k vystružování otvorů v železných i neželezných kovech, ve slitinách i v plastu. Vyrábí se z výkonné rychlořezné oceli. A proč nestačí požadovaný otvor vyvrtat? Neboť při samotném vrtání není možno dosáhnout vysokou přesnost. A proto, je-li požadována větší přesnost (třída přesnosti IT7 až IT5), vyvrtá se nejprve menší otvor, a ten se posléze přesně opracuje pomocí výstružníku. Tak lze docílit přesného opracování vrtaných či vyhrubovaných otvorů. Pomocí výstružníku se dokončují válcové nebo kuželové otvory.

metal-5808673_960_720

Výstružník má obvykle 4 – 18 řezných břitů. Ty jsou rozmístěny v nepravidelných odstupech po celém obvodu. Břity jsou buď rovné, anebo ve šroubovici – podle obráběného materiálu se používá ten který výstružník.

Výstružníky dělíme podle způsobu obrábění (a), podle tvaru otvoru (b) a podle jejich konstrukce (c).

  1. Ruční výstružníky disponují dlouhou břitovou částí, se stopkou ukončenou čtyřhranem; strojní výstružníky mají kratší břitovou část a upínání může být válcová stopka, kuželová stopka (Morse kužel), anebo s válcovým otvorem, což je výstružník nástrčný https://www.i-nastroje.cz/Vystruznik-nastrcny-28-H8-HSS-CSN-221432-zuby-ve-sroubovici-d5557.htm, určený pro větší průměry.
  2. Výstružníky válcové; výstružníky kuželovité – pro metrické nebo Morse kužely a pro otvory na kolíky ve tvaru kužele s kuželovitostí 1:50; větší otvory se vystružují za pomoci souprav několika výstružníků.
  3. Výstružníky jednolité; rozpínací s rozříznutou činnou částí, přičemž při zatlačování kuličky do kuželové dutiny se zvětší průměr výstružníku; nastavitelné s jednotlivě upevněnými břity; s řeznými destičkami ze slinutých karbidů jsou určeny pro vyšší řezné rychlosti.

reamer-509427_960_720

A jak se výstružníky upínají?

K upnutí se používají volné vložky, jež dovolují malý pohyb výstružníku, a to kolmo k ose otáčení. Takto je veden předvrtaným otvorem, což umožňuje vyšší přesnost při samotném obrábění. Výstružník musí být upnut velmi pevně, nesmí docházet k „házení“.