Vliv Evropské unie na Českou republiku

Posted on Posted inEkonomika

V dnešní době, kdy není úplně tak jasné, jak to dopadne s Velkou Británií ohledně brexitu, se i nadále v naší zemi nacházejí jedinci, kteří by byli rádi, kdyby se náš stát přinejmenším pokusil o něco podobného, oč se nyní snaží Spojené království. Nápad je to sice z jednoho úhlu hezký, avšak pokud se zaměříme na podstatu věci, zjistíme, že to není úplně to pravé ořechové pro náš národ.

vlajka ČR

Zaměříme-li se tedy na výhody současného stavu, musíme uznat, že naše členství má určitý smysl, a to zejména při pohledu na dotace, které nám toto společenství poskytuje. Velkým plusem je pak také cestování na občanský průkaz, přičemž to ocení zejména studenti, kteří tak mají možnost vyrazit na Erasmus, tedy na studijní pobyt v cizině, a to povětšinou o délce jednoho nebo dvou semestrů.

Při nahlédnutí na negativní stránky věci nám pak Evropská unie může připadat jako diktátor, který volí cestu místo nás. To, co se mi na tom všem nelíbí ze všeho nejvíce, je skutečnost, že určitá právní úprava vznikající z tohoto seskupení je nadřazena současné právní úpravě naší země. Tudíž v případě, že dojde k rozporu mezi českou a evropskou právní úpravou, zvítězí ta evropská. Dle mého názoru to není úplně tak správné, ale jelikož jsme na toto seskupení vstupem přenesli určitá práva, tak tento přístup považuji za celkem logický.
vlajky států Evropské unie

V případě, že by se však našel dostatečný počet jedinců, kteří by chtěli vystoupit, myslím si, že v současnosti a několika málo následujících letech by to nebylo dobré řešení, a to zejména, pokud se zaměříme na ekonomické rozpoložení našeho maličkatého státu, kterému se už dlouho dobu přezdívá srdce Evropy. Jednak by došlo ke krachu mnoha firem, což by bylo zapříčiněno zejména tím, že by přišly o dotace a finanční příspěvky, které v současnosti hojně přijímají. Druhak by celý tento zatím nerozumný nápad znamenal, že by se náš stát dostal do krize, což by mělo za důsledek horší podmínky pro spokojený život nás všech.

Každý z nás má na tuto problematiku jistě rozdílný názor, avšak i tak bychom se měli společně snažit o to, abychom se měli dobře. Zejména si musíme uvědomit, že zde nejde jen a pouze o nás, jelikož naše kroky se odrazí zejména na životě budoucích generací.