Úsporná zásuvka

Posted on Posted inNezařazené

Elektrické přístroje nám odebírají elektřinu ze zásuvky, i když je vypneme do pohotovostního režimu. Aby se elektrická energie stále někam nevytrácela, může nám v tom pomociúsporná zásuvka. Takovýmito odebírači elektrické energie jsou například:
·         televizor
·         DVD přehrávač
·         telefon v nabíječce
·         notebook
·         baterie v nabíječce
elektrická zásuvka
Úsporná zásuvka je v podstatě takový časovač, který je energeticky úsporný. Jeho funkce se uplatňuje právě tehdy, když dáme například nabíjet baterie. Potom už stačí pouze v časovači nastavit námi zvolený čas, kdy úsporná zásuvka odpojí přívod elektrické energie.

Jak funguje?

Úsporná zásuvka se ovládá snadno, a to tak, že do této zásuvky zapojíte elektrické spotřebiče, které chcete v daném čase vypnout. Tuto úspornou zásuvku potom zapojíte do běžné zásuvky. Časovač na úsporné zásuvce následně nastavíte na přesný čas, kdy má úsporná zásuvka elektrický spotřebič vypnout, anebo je možné jej nastavit na dobu, jak dlouho má být elektrický spotřebič zapnutý. Po uplynutí určené doby se časovač sám automaticky vypne a zcela odpojí elektrický spotřebič od přívodu elektrické energie. Jediným problémem může být u úsporné zásuvky to, že má německou vidlici. V tomto případě však postačí pořídit si k zásuvce českou redukci na zásuvku. Další nevýhodou úsporné zásuvky je rovněž to, že je do ní možné připojit pouze jeden elektrický přístroj. Na trhu je však možná zakoupit adaptér, se kterým můžeme zapojit již více spotřebičů najednou.
socket zástrčka

Výhody úsporné zásuvky

Naopak nespornou výhodou této úsporné zásuvky je, že d její pomocí je možné snížit riziko požáru, a to tak, že na tento časovač připojíme i ty elektrické přístroje, jako je například žehlička, anebo toustovač. Úsporná zásuvka tak zabraňuje jejich vznícení, které hrozí, pokud by tyto elektrické spotřebiče byly připojeny v proudu po velmi dlouhou dobu, a mohlo by dojít k požáru. Je-li však tento spotřebič zapojený na časovač, ten jej po určené době automaticky vypne a spotřebič vychladne.