Schůdky k bazénu pro všechny typy nádrží

Posted on Posted inBydlení

Schůdky k bazénu pro přístup k nadzemní nebo zapuštěné nádrži nejsou jen komfortním nadstandardem, tvoří nedílnou součást základního příslušenství. A to především z hlediska bezpečnosti. Jistě, že by šlo do zapuštěného bazénu skákat, ale ne všechny jsou zapuštěné, do vody vstupují častokrát i malé děti nebo osoby hůře pohyblivé a značné potíže vylézt z vody může způsobit kluzký terén i zdatnému plavci.

značení u bazénu

V těch zabudovaných se používají konstrukce připomínající svým tvarem žebřík, do nadzemních nádrží umístíme oboustranné schůdky ve tvaru písmene A. Některé zapuštěné větší nádrže mívají již přístupové terasovité výstupky jako součást jejich konstrukce.

Základ obvykle tvoří nerezová ocel, a to buď broušená a leštěná, nebo potažená plastovou fólií. Neměli bychom také zapomínat na madla, ocení je hlavně malé děti a senioři. Děti by měly mít průměr trubek madel menší, než dospělí, aby je mohly pevně rukou sevřít.
schody do vody

Zásady pro bezpečný pohyb v bazénu a jeho blízkosti

· Dbejte na to, aby mladiství nebo lidé se sníženou pohyblivostí a zdravotní způsobilostí nezůstávaly bez dozoru v blízkosti bazénu s vodou.

· Schody nejsou určeny k tomu, aby se z nich do vody skákalo. Může dojít k nebezpečnému úrazu na kluzkém povrchu, nášlapná plocha je navíc pro bezpečné skákání příliš malá.

· Přesvědčte se, že konstrukce schůdků stojí pevně na stabilním a rovném terénu. Každá drobná nerovnost nebo příliš měkký podklad mohou mít za následek těžký úraz způsobený pádem.

· Dodržujte stanovenou nosnost výrobku, která je uvedena v návodu k montáži a použití. Neprovádějte na nich žádné akrobatické prvky (salta apod.) a nestůjte na nich tak, kdy máte na ramenou druhou osobu.

· Měly by být stále v dosahu zejména pro výstup z vody, abyste mohli snadno bazén kdykoli opustit.

· Neproplouvejte skrze jejich konstrukci, může dojít k zachycení oděvem a nebezpečnému uvěznění pod vodou.

· Při plavání za snížené viditelnosti (večer a v noci) musí být osvětlené jak schůdky, tak i dno a přístupové cesty.

· Montáž výrobku mohou provádět pouze dospělí lidé a je přípustné je používat výhradně k účelu, pro který byly vyrobeny.