Potřebujete obálky?

Posted on Posted inZboží


Když je třeba připravit nějakou zásilku k odeslání, je pochopitelné, že ji nelze přinést na poštu jenom tak nechráněnou žádným obalem. To by s velkou pravděpodobností utrpěla cestou nějakou újmu, a k tomu logicky nemá dojít.

A do Äeho se nejrůznÄ›jší zásilky balí? Způsobů je pochopitelnÄ› více, to podle toho, jaké rozmÄ›ry to posílané má, respektive jaké to má další vlastnosti. KaždopádnÄ› ale pÅ™ichází ve spoustÄ› případů vhod obálky. Protože do tÄ›ch se obsah jednoduÅ¡e vsune, zalepí se to a vÅ¡e je pÅ™ipraveno.

bílá obálka

A jaké obálky se k podobným úÄelům využívají? TÅ™eba takové, jaké pamatujeme jeÅ¡tÄ› z dob naÅ¡eho klidnÄ› i hodnÄ› dávného mládí, klidnÄ› i ty, jež jsme znali už za minulého režimu. Ale tÄ›mito už se dnes omezovat nemusíme, na výbÄ›r je z daleko více alternativ.

A tak tÄ›m, kdo nÄ›co posílají, mohou v dneÅ¡ní dobÄ› pÅ™ijít vhod už klidnÄ› i nalepovací obálky. Na rozdíl od klasických obálek papírových jsou tyto průhledné, s vysoce lepivou spodní Äástí, bránící odtržení obálky s jejím obsahem od zásilky, na niž lze takovou obálku pÅ™ilepit.

Což, jak vám již urÄitÄ› doÅ¡lo, dává unikátní možnost pÅ™ilepit takovou obálku na vnÄ›jší stranu nÄ›jakého balíku Äi podobné zásilky, vložit do ní průvodní dokumenty a celé to pak odeslat.

obálka dopisní

Lze sem vsunout dejme tomu fakturu, dodací list Äi návod k použití, a pak už je jisté, že jakmile je tato obálka k nÄ›Äemu pÅ™ilepena, už se vzdálenÄ› podobá starosvÄ›tskému manželství. Tedy ‚co se tu spojí, ÄlovÄ›k nerozdÄ›lí‘.

A obáváte-li se, že vám nebude nabízený rozmÄ›r Äi typ obálky tohoto druhu vyhovovat, můžete starosti klidnÄ› hodit za hlavu. Protože si tu můžete nechat takové nalepovací obálky na palety, balíky a podobnÄ› vyrobit i přímo na míru, podle svých individuálních požadavků. A můžete si je navíc klidnÄ› nechat i potisknout, a to až ÄtyÅ™mi barvami.