Obří technologie

Posted on Posted inSlužby

Samozřejmě, že každý ví, co se skrývá pod pojmem IT. Ano, je to zkratka Informační technologie. Zde se většinou pracuje s milimetry a nanometry, což je ještě méně, než je lidský vlas. Každý zná televizi, počítač a mobil. Ale my se zkusíme podívat na úplně opačný pól, a to extrémně opačný. Totiž na strojírenskou technologii.Obří kus na další opracování
I tento výraz v sobě zahrnuje neuvěřitelné množství dalších oborů. Například korozi barevných kovů, nebo opracování klikové hřídele. Ano, přiznávám, že první obor je pouze pro zasmání, odborníci a laici poznali vtip. Ale smích je léčivý, takže proč neumístit do jinak suchého článku nějaký chytáček, že jo. Ale dále.
Všeobecně a nejvíce známý z výše citovaného oboru je soustruh, mimochodem i dnes může být a je řízen počítačem. Tento stroj opracovává výrobek, a jeho finální tvar pak putuje dále. Je jedno zda opracovává jen kus dřeva, nebo mnohatunový kus železa. Ale protože jsem slíbil extrém, zůstaneme u něj.
Když jsem kdysi dávno pracoval v železárnách, musel jsem se hluboce obdivovat těm mužům, kteří opracovávali obří kusy železa. Několika tunové kolosy jsme jim přivezli před stroj, zhruba deset chlapů jej umístilo a jen jeden jediný jej začal opracovávat. Tedy ne on samozřejmě, ten by zde s pilníkem asi nic nezmohl. Dělal to s pomocí ještě většího soustruhu a naprosto v klidu. To, že se švihne o milimetr a zakázka do ciziny je k ničemu si prostě nepřipouštěl. Jedním jediným centimetrem mohl zkazit celý kus a způsobit tím několika milionovou škodu. Tu by pak musel asi určitě zaplatit. A je to opět počítač, který mu vypočítal, že by to měl splaceno za sto sedmdesát jedna let. Ufff, nechtěl bych tu práci dělat ani za stříbrné prase s diamantovýma očima.Ingot
Přesto však vidíme, že výraz technologie skutečně zasahuje všude a není jen výsadou mužů, kteří se kamarádí s počítači a jinými vehementy. A to je pro nás cenný poznatek.