Co je to intervenční centrum

Posted on Posted inNezařazené

Jedná se o speciální výpomoc, kterou definuje zákon o sociálních službách (§ 60a). Její náplní práce je pomáhat lidem, kteří jsou v ohrožení života z důvodu násilí ve společných domácnostech. Jsou to např. brutální mentální a fyzické útoky na ženy v domácnosti, na děti, na seniory, a na další bezbranné nebo fyzicky méně zdatné osoby, které se nejsou vlastními silami schopny bránit domácímu násilí. Oběťmi domácího násilí mohou být i lidé, kteří se octli na ulici, protože byly vykázány ze svého domu nebo bytu.
pár a boj
Služba intervenčního centra může být buď terénní, nebo ambulantní, anebo se může jednat o dočasné ubytování ohrožených osob. Cílem je pochopitelně řešit vyhrocenou krizovou situaci okamžitě, poskytnout bezpečné zázemí ohroženým lidem a následně jim umožnit návrat do běžného života, případně do pracovního procesu.

Dalšími metodami práce intervenčních center je poskytování kontaktů na další organizace, které s těmito službami souvisí, případně vyhledávání lékařské péče, většinou psychologa nebo psychiatra.
Konkrétní práce těchto center spočívá v terapeutické činnosti , v podpůrné pomoci při zajištění osobních záležitostí při jednání na úřadech, ve výpomoci při uplatnění osobních zájmů a práv občana. Intervenční centra mají pravomoc oslovit orgány veřejné správy a policii ČR a spolupracovat i s jinými centry a organizacemi, např. s charitou. V případě nouzového ubytování je zajištěna pro ohroženého člověka i strava, případně pomoc při obstarávání vlastní stravy.
ruka v pěst

Jaká jsou pravidla pro poskytnutí služby intervenčním centrem

  • Klient může služeb využít naprosto anonymně.
  • Veškeré služby intervenčních center jsou bezplatné.
  • Spolupráce s centrem a klientem je vázáná smluvně. Smlouva se stanovuje buď písemně, nebo pouze ústní formou.
  • Od klienta je vyžadována aktivní forma spolupráce při řešení daného problému.
  • Délka vzájemné součinnosti se vyměřuje podle rozsahu a náročnosti konkrétní situace, také závisí na dohodě s klientem.
  • Vzájemná konzultace klíčového problému, který klienta trápí, probíhá individuálně, zpravidla trvá více než jednu hodinu.
  • Klient může na poskytnutí služby intervenčního centra podat stížnost.
  • Účast dalších osob na vstupní konzultaci, např. příbuzných nebo známých klienta, je pouze po dohodě s účastníkem intervence.

rozbité sklo
V České republice existuje seznam intervenčních center včetně adres a kontaktního spojení. Nachází se ve městech Praha, Brno, České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Plzeň, Zlín, Ústí nad Labem, Havířov, Ostrava, Sokolov, Kladno, Pardubice a Jihlava.